Akar Daun

Menanam sesuatu tanaman memungkinkan sama ada tanaman itu hidup ataupun mati. Orang yang menanam apa jua pokok dan pokok itu subur dikatakan memiliki tangan sejuk manakala tangan panas untuk yang sebaliknya. Sungguhpun demikian, hakikatnya, hidup atau mati sesuatu makhluk di atas muka bumi semuanya adalah di bawah ketentuan dan kekuasaan Allah.

daun (sumber: bgfons.com)

Tanaman seperti juga manusia memerlukan makanan secukupnya untuk hidup dan berkembang. Biarpun tanaman tidak mampu bergerak sepertimana manusia dan haiwan, namun Allah menjadikan makhluk ini boleh membuat makanan sendiri melalui suatu mekanisma yang disebut sebagai fotosintesis. Dengan hanya memerlukan karbon dioksida (CO2), air (H2O) dan tenaga dari cahaya matahari sudah mencukupi bagi tumbuhan menghasilkan glukosa (C6H12O6) dan oksigen (O2).

Baik sesuatu tanaman atau pokok biasanya dinilai melalui lebat daun dan bunganya serta keenakkan buahnya. Jarang sesuatu tanaman itu dipuji kerana akarnya. Walhal, tanpa akar, tumbuhan akan gagal untuk menyerap air dan nutrient daripada tanah. Akar juga memberi sokongan kepada tumbuhan daripada rebah menyembah bumi. Itulah peranan akar yang tidak terlihat pada pandangan mata dek kerana ia tersembunyi di dalam tanah. Sebab itu saudara, akar tumbuhan kebiasaanya dijadikan perumpamaan bagi memaknai erti keikhlasan.

Walaupun bersembunyi di dalam tanah yang gelap dan kotor, namun akar tetap jua berperanan untuk membantu kehijauan daun, kemekaran bunga dan keranuman buah. Demikianlah sifat akar yang ‘low profile’ tetapi mempunyai ‘significant’ yang besar terhadap anggota pokok yang lain. Di sisi yang lain pula, daun turut memiliki kebaikannya. Seperti yang dijelaskan tadi, proses fotosintesis sebenarnya berlaku di salah satu organel di dalam daun iaitu klorofil.

Melalui daun, tumbuhan mampu menjana tenaga sendiri untuk hidup. Tenaga yang dijana penting untuk proses-proses biokimia yang lain untuk tumbesaran dan kemandirian sesuatu tanaman. Tidak mungkin tanaman dapat mengeluarkan hasil yang produktif (bunga/buah) tanpa adanya tenaga, air dan nutrient yang secukupnya.

akar (sumber: www.123rf.com)

Untuk itu, gabungan peranan dan fungsi akar (air & nutrient) serta daun (tenaga) amat penting untuk kemaslahatan pokok tersebut secara keseluruhannya. Tertinggal salah satu fungsi tersebut hanya akan memudharatkan kelangsungan hidup pokok itu. Sama ada saudara ingin mencontohi falsafah akar yang menyumbang tanpa menzahirkan dirinya atau ingin menjiwai falsafah daun yang berperanan tetapi dirinya tampak di pandangan, ikut saudaralah. Yang penting ikhlas kerana Allah. Sesuatu amal soleh sama ada tampak atau tidak, hendaklah kerana mencari redha Allah, bukan redha manusia, di situlah datangnya ikhlas.

“Sesiapa yang melakukan amal soleh baik lelaki atau perempuan dan dia dalam keadaan benar-benar beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik…” (an-Nahl 16:97)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s